1339000 – Tủ điện compact AX Rittal

Mã sản phẩm: 1339000

W x H x D: 600 x 380 x 350
Tấm gá W x H: 550 x 355
Trọng lượng (kg): 8.7 kg
IP 66 & NEMA 4