1339500 – Tủ điện compact AE Rittal

Mã sản phẩm: 1339500

W x H x D: 600 x 380 x 350
Tấm gá W x H: 549 x 355
Trọng lượng (kg): 20.0 kg
IP 66 & NEMA 4