1350500 – Tủ điện compact AE Rittal

Mã sản phẩm: 1350500

W x H x D: 500 x 500 x 300
Tấm gá W x H: 449 x 470
Trọng lượng (kg): 19.6 kg
IP 66 & NEMA 4