1360500 – Tủ điện compact AE Rittal

Mã sản phẩm: 1360500

W x H x D: 600 x 600 x 350
Tấm gá W x H: 549 x 570
Trọng lượng (kg): 24.8 kg
IP 66 & NEMA 4