1376000 – Tủ điện compact AX Rittal

Mã sản phẩm: 1376000

W x H x D: 600 x 760 x 350
Tấm gá W x H: 550 x 735
Trọng lượng (kg): 34.0 kg
IP 66 & NEMA 4