1380000 – Tủ điện compact AX Rittal

Mã sản phẩm: 1380000

W x H x D: 380 x 380 x 210
Tấm gá W x H: 330 x 355
Trọng lượng (kg): 9.48 kg
IP 66 & NEMA 4