1380500 – Tủ điện compact AE Rittal

Mã sản phẩm: 1380500

W x H x D: 380 x 380 x 210
Tấm gá W x H: 334 x 355
Trọng lượng (kg): 9.8 kg
IP 66 & NEMA 4