ADAM 6051 Mô-đun I/O với Modbus TCP/IP

12 cổng DI, 2 cổng DO và 2 bộ đếm (counter).

Giám sát và điều khiển từ xa qua di động.

Địa chỉ Modbus do người dùng cấu hình.

Hỗ trợ giao thức: Modbus / TCP, TCP / IP, UDP, HTTP, DHCP, SNMP, MQTT.

Hỗ trợ ngôn ngữ web: XML, HTML 5, Java Script