ADAM 6060 Mô-đun I/O với Modbus TCP/IP

6 cổng DI và 6 cổng DO ngõ ra Relay(120 VAC @ 0.5 A , 30 VDC @ 1 A)

Giám sát và điều khiển từ xa qua di động

Địa chỉ Modbus do người dùng cấu hình

Hỗ trợ nhiều giao thức: Modbus / TCP, TCP / IP, UDP, HTTP, DHCP, SNMP, MQTT

Hỗ trợ ngôn ngữ web: XML, HTML 5, Java Script