ADAM 6066 Mô-đun I/O với Modbus TCP/IP

6 cổng DI và 6 cổng DO ngõ ra Power Relay(250 VAC @ 5 A, 30 VDC @ 3 A).

Giám sát và điều khiển từ xa qua di động\n- Địa chỉ Modbus do người dùng cấu hình.

Hỗ trợ nhiều giao thức: Modbus / TCP, TCP / IP, UDP, HTTP, DHCP, SNMP, MQTT.

Hỗ trợ ngôn ngữ web: XML, HTML 5, Java Script.