ADAM 6117EI Mô-đun I/O Ethernet/IP

8 cổng Analog Input hỗ trợ giao thức EtherNet/IP.

Chế độ bảo vệ: 2,500 VDC.

2 cổng RJ-45 LAN (daisy chain).