ADAM 6117PN Mô-đun I/O PROFINET

8 cổng Analog Input hỗ trợ giao thức PROFINET

Chế độ bảo vệ: 2,500 VDC

2 cổng RJ-45 LAN (daisy chain)