ADAM 6150EI Mô-đun I/O Ethernet/IP

8 cổng DI và 7 cổng DO(kết nối theo kiểu Sinking)

Dòng điện đầu ra : 0,1 A (mỗi cổng)

2 x RJ-45 LAN (daisy chain)