ADAM 6150PN Mô-đun I/O PROFINET

8 cổng DI và 7 cổng DO (kết nối kiểu Sinking)
Dòng điện đầu ra : 0,1 A (mỗi cổng)
2 x RJ-45 LAN (daisy chain)