ADAM 6151EI Mô-đun I/O Ethernet/IP

16 cổng Digital I/O hỗ trợ giao thức EtherNet/IP

16 cổng DI Dòng điện đầu ra : 0,1 A (mỗi cổng)

2 x RJ-45 LAN (daisy chain)