ADAM 6151PN Mô-đun I/O PROFINET

16 cổng DI

Dòng điện đầu ra : 0,1 A (mỗi cổng)

2 x RJ-45 LAN (daisy chain)