ADAM 6156EI Mô-đun I/O Ethernet/IP

16 cổng DO.

Dòng điện đầu ra : 0,1 A (mỗi cổng).

2 x RJ-45 LAN (daisy chain).