ADAM 6156PN Mô-đun I/O PROFINET

16 cổng DO

Dòng điện đầu ra : 0,1 A (mỗi cổng)

2 x RJ-45 LAN (daisy chain)