Biến dòng 3P AC cho đồng hồ EM270-72D

1.925.000,02.274.800,0 VND

Biến dòng 3 phase AC 160A-630A
Cổng RJ11 thuận tiện kết nối đồng hồ EM270-72D

Xóa