Biến dòng 3P AC cho đồng hồ EM271-72D (Loại hở)

4.827.900,010.269.600,0 VND

Biến dòng 3 phase AC 60A-400A
Cổng RJ11 thuận tiện kết nối đồng hồ EM271-72D

Xóa