Biến dòng 6P AC cho đồng hồ EM280-72D (Loại hở)

2.536.600,02.698.300,0 VND

Biến dòng 6 phase AC 32A (Loại hở)
Có 2 cổng RJ11 thuận tiện kết nối đồng hồ EM280-72D

Xóa