Biến dòng ngõ ra Analog A82

3.089.900,0 VND

Biến đổi dòng điện, dòng ra (output): 4 – 20mA | 0 – 10V

Xóa