Biến dòng CTD-3X – Current transformer

631.400,0895.400,0 VND

Biến đổi dòng điện, dòng điện đầu ra (secondary current) : 5A

Xóa