Biến dòng CTD-3Z – Current transformer

478.000,0 VND

Biến đổi dòng điện, dòng điện đầu ra (secondary current) : 5A

Xóa