Biến dòng CTD-8H – Current transformer

2.673.000,03.212.000,0 VND

Biến đổi dòng điện, dòng điện đầu ra (secondary current) : 5A

Xóa