Biến dòng CTD-2Z – Current transformer

448.000,0 VND

Biến đổi dòng điện, dòng điện đầu ra (secondary current) : 5A

Xóa
Biến dòng CTD-2Z – Current transformer