Biến dòng CTD-10H – Current transformer

2.652.100,05.925.700,0 VND

Biến đổi dòng điện, dòng điện đầu ra (secondary current) : 5A

Xóa