Biến dòng hở CTD-10S – Current transformer

5.183.200,07.400.800,0 VND

Biến đổi dòng điện, dòng điện đầu ra (secondary current) : 5A

Xóa