Biến dòng hở CTD-5S – Current transformer

3.491.400,04.021.600,0 VND

Biến đổi dòng điện, dòng điện đầu ra (secondary current) : 5A

Xóa
Biến dòng hở CTD-5S – Current transformer