Biến dòng hở CTD-6S – Current transformer

3.918.200,05.183.200,0 VND

Biến đổi dòng điện, dòng điện đầu ra (secondary current) : 5A

Xóa