Bộ chuyển đổi tín hiệu ANALOG

chuyển đối về tín hiệu chuẩn, dễ dàng cho việc kết nối và cấu hình lập trình cho hệ thống