Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng DC

chuyển đối về tín hiệu chuẩn, dễ dàng cho việc kết nối và cấu hình lập trình cho hệ thống