Bộ nguồn SPDC 120W – 480W

1.894.200,03.900.600,0 VND

Bộ nguồn SPDC với Công suất: 120W-240W-480W
Output: 12VDC-24VDC-48VDC

Xóa