Bộ nguồn SPPC 25W – 75W

477.400,0818.400,0 VND

Bộ nguồn SPPC
Công suất: 25W – 75W
Output: 5 – 48 VDC.

Xóa