Cảm biến tiệm cận điện cảm ICB M30

1.027.400,01.218.800,0 VND

Cảm biến tiệm cận điện cảm ICB M30
Khoảng cách phát hiện: 22-40mm

Xóa
Cảm biến tiệm cận điện cảm ICB M30