Cảm biến tiệm cận điện cảm IO_LINK M12-M30

533.500,0988.900,0 VND

Cảm biến tiệm cận điện cảm ICB IO-LINK
Khoảng cách phát hiện : 4-22mm

Xóa
Cảm biến tiệm cận điện cảm IO_LINK M12-M30