Cảm biến tiệm cận điện cảm M12 | 4-8mm

507.100,0588.500,0 VND

Cảm biến tiệm cận điện cảm M12
Khoảng cách phát hiện : 4 – 8mm

Xóa
Cảm biến tiệm cận điện cảm M12 | 4-8mm