Cảm biến tiệm cận điện cảm M12 | 6-10mm

588.500,0709.500,0 VND

Cảm biến tiệm cận điện cảm M12
Khoảng cách phát hiện : 6 – 10mm

Xóa