Công tắc xoay bằng chìa khóa Ø22

128.900,0140.800,0 VND

Công tắc xoay được ghép lại từ 3 khối với nhau:
Đầu công tắc + Holder + Khối tiếp điểm

Xóa