Công tắc xoay, tay cầm dài Ø22

135.500,0147.400,0 VND

Công tắc xoay được ghép lại từ 3 khối với nhau:
Đầu công tắc + Holder + Khối tiếp điểm

Xóa
Công tắc xoay, tay cầm dài Ø22