Điện trở sấy tủ điện Rittal không quạt 3105.340 – 49 – 50 W

Điện trở sấy tủ điện không quạt
Công suất: 49 – 50 W
Điện áp hoạt động (V, ~, Hz): 110 – 240,
1~, 50/60