Điện trở SHUNT DC

850.000,03.150.000,0 VND

Đo dòng điện một chiều DC với ngõ ra 60mV.

Xóa