Ethernet Switch – FL SWITCH SFNB 5TX – 2891001

3.594.800,0 3.055.580,0 VND

Ethernet switch, 5 TP RJ45 ports
Ethenet Swich 5 cổng RJ45, tự nhận dạng tốc độ 10 hoặc 100 Mbit/s, chức năng autocrossing

Còn hàng