Máy cắt dây bấm cose tự động AS 4051.036

Xử lý 36 loại dây có tiết diện khác nhau, từ 0.5 mm² đến 2.5 mm² một cách tự động hoàn toàn.