Máy tính công nghiệp MIC-7900

Intel Xeon Processor Broadwell-DE D-1539/D-1559 SoC CPU.

Nhiệt độ hoạt động (-20 ~ 50 °C).

Nguồn cấp: 9 ~ 36V DC.