Mô-đun I/O với giao thức Modbus TCP/IP

8 cổng Input RTD độc lập, hỗ trợ giao thức Modbus TCP và 2 cổng DO.

Tốc độ truyền: 10/100 Mbps.

I/O: 8AI/2DO.

Cấu hình IO thông qua Web Pages.

Cung cấp các chức năng như Max, Min, Avg.