Mô-đun I/O với giao thức Modbus TCP/IP

8 cổng Input Thermocouple độc lập, hỗ trợ giao thức Modbus TCP và 8 cổng DO.

I/O: 8 T/C và 8 DO.

10/100Based-T Ethernet.

Độ cách ly điện lên tới 2,500 VDC