Mô-đun I/O với giao thức Modbus TCP/IP

7 cổng Input RTD độc lập, hỗ trợ giao thức Modbus TCP

10/100Based-T Ethernet

Hỗ trợ đa kênh

Pt 100/1000, Ni, Balco 500

Chức năng phát hiện hư hỏng ở dây cảm biến