Module Modbus RTU – RS485/RS232

2.620.200,0 VND

Module mở rộng cho các đồng hồ phân tích, quản lý năng lượng trong các hệ thống quản lý năng lượng PMS

Còn hàng