Nút nhấn giữ đầu bằng Ø22

87.100,0101.200,0 VND

Nút nhấn giữ đầu bằng được ghép lại từ 3 khối với nhau:
Đầu nút nhấn + Holder + Khối tiếp điểm

Xóa